מסע הנשמה

מאת: שלי גולדברג

מוציא לאור: ראובן מס

קטגוריה: חב"ד

מועד פירסום: מאי 2009

מילות מפתח: מסע הנשמה , שלי גולדברג , חב"ד

ISBN: 978-965-09-0264-3

שפה: עברית

גודל: 1471.9 KB

עמודים: 272

גורלה של הנשמה לאחר צאתה מן הגוף הינו אחד הנושאים המרכזיים ביותר בהגות הדתית לדורותיה ולגווניה. בספר זה פורשת שלי גולדברג את האופן שבו תפסו אדמו"רי חב"ד את עליית נשמת הצדיק לאחר הסתלקותו. מבין הזרמים השונים בחסידות, ידועה חסידות חב"ד במשנתה הסדורה. תחומים מורכבים ביותר נידונים בהגותם של אדמו"רי חב"ד בארגון ובדקדוק מפורטים. ואמנם, גם בתחום עליית הנשמה יצרו אדמו"רי חב"ד משנה שיטתית ובנויה לתלפיות. הספר מסע הנשמה מתאר את התפתחותה של משנה זו בכתבי אדמו"רי חב"ד, למן מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מלאדי, ועד לאדמו"ר האחרון, הרבי מנחם מנדל מלובביטש.

מסעה של הנשמה מתואר בכתבי חב"ד כמסע אינסופי של התעלות, המקיים מתח מתמיד בין ההשגות להן זוכה הנשמה בעולמות רוחניים לבין תנועה אינסופית של התעלות שאין בה השגה ומנוחה כלל. נשמת הצדיק, ונשמת כל אדם, נעה במסע שאין לו קץ אך יש בו תהליכים מורכבים ומגוונים. בספר מתואר מסעה של נשמת האדם, אשר מתחיל עם ירידתה לגוף בעולם הזה, ותפקידה נמשך לאחר הסתלקותה מהגוף. מנותחים בספר תפקידה של הנשמה בעודה בגוף ולאחר הסתלקותה ממנו, והקשר בין שני המצבים האלו. בנוסף, מטופלת בספר בצורה מקיפה ומעמיקה התפיסה לפיה הצדיק חי בעולם הזה באופן ממשי וחזק יותר דווקא לאחר הסתלקות נשמתו מהגוף. תפיסה מיוחדת זו נידונה הן בהקשריה התיאורטיים בכתבי חב"ד והן תוך ניתוח תופעת ההילולה על הסתלקות הצדיק, כביטוי מעשי וטקסי למשנה התיאורטית.

מתוך משנה זו מתבררת אחת התופעות המרתקות ביותר בעולם היהודי בשנים האחרונות: יחסם של חסידי חב"ד לאדמו"ר האחרון, הרבי מלובביטש, אשר מתייחסים אליו כאל משיח בפועל החי ופועל גם כיום, שנים לאחר הסתלקותו. תופעה זו מוצגת בספר ככרוכה במשנה רעיונית סדורה ועתיקת יומין, שראשיתה לפני למעלה ממאתיים שנה, ואשר התעצמה וקיבלה ביטוי ייחודי בדמותו ולאור הגותו של הרבי האחרון.

להורדת קורא הספרים Bookebook
Get it on Google Play